Hradecká sova 2010

Informace o hře

Termín 11. - 12.9.2010
Místo Hradec Králové a okolí
Registrace 1.6.2010 až 28.8.2010
Startovné 370 Kč za tým
Platba startovného do 31.8.2010
Poslední info 4.9.2010
Start 11.9.2010 - 16:00
Cíl 12.9.2010 - 12:00

O co jde?

Hradecká Sova je noční šifrovací hra pro začátečníky a středně pokročilé týmy.

Hra je určena pro 2 - 5 členné týmy.

Cílem týmů je projít všechna stanoviště hry. Na každém stanovišti je umístěn návod (šifra, úkol), který po správném vyřešení ukáže, kde leží další stanoviště. Nejsou důležité jen rychlé nohy, ale i bystrá hlava a týmová spolupráce.

Chceme, aby si každý tým hru užil. Budeme rádi, když proti jiným šifrovačkám všechny týmy dorazí do cíle. Na každou šifru existuje nápověda a tým si může zavolat i o řešení.

Registrace

Pro ročník 2010 je limit hrajících týmů 50. Týmy, které se nevejdou do tohoto kapacitního omezení, budou registrováni jako náhradníci pro případ nezaplacení startovného nebo zrušení registrace některým z dříve registrovaných týmů. Tým, který nezaplatí startovní poplatek do stanového termínu, bude ze hry vyřazen a jeho místo bude přenecháno náhradníkům dle pořadí registrace.

Pokud se z libovolného důvodu nebudete moci zúčastnit, buďte kolegiální a odhlaste svůj tým.

Letošní novinky

  • 2 kategorie startovního pole - Pohoda a Výzva. Výzva má o 3 stanoviště více. Na těchto stanovištích mohou být težší šifry. Každá kategorie je hodnocena samostatně. Trasy jsou na počátku shodné a tým se v místě větvení může v průběhu hry rozhodnout, kterou z kategorii zvolí.
  • Letošní ročník nemá věkové omezení.
  • Terénní nápovědy jsou zcela nahrazeny telefonickými.
  • Na některých šifrách bude uvedana nápověda Nezapomeň. Tato nápověda může pomoci při luštění některé z následujících šifer.
  • Proti loňským ročníkům byl zvýšen počet šifer (kategorie Výzva) a zkrácena celková trasa. Optimální trasa kategorie Výzva je přibližně 20 km. Kategorie Pohoda je dlouhá přibližně 15 km. Protože nejsou terenní nápovědy, trasu si prodloužíte jen svým blouděním. Na zdolání trasy bude přibližně 20 hodin herního času.