Hradecká sova 2014

Řešení šifer

1. Sova | 1a. Digitální | 1b. Posvátné řady | 1c. Čtverečky | 1d. Klíč | 1e. Obrázky | 2. Identita | 3. Zákoutí | 4. Česká křížovka | 5. Čorej

6. Aktivity | 6a. Kruhová | 6b. Vícekroková | 6c. Matematický koutek | 7. Zuzčiny omalovánky | 8. Hudební | 9. Geometrická | 10. Světová

11. Rady na šifrovačku | 12. Čísla | 13. GPS | 14. Psí pohled | 15. Cíl

Řešení 1. - Sova

Šifra | Nápověda | Řešení

Na počátku stojí slovo Sova. To prochází různými blackboxy, které ho transformují do jiního smysluplného slova. Cílem je odhalit slovo v šedém poli.

Na blackboxech jsou piktorgamy, které naznačují, jaká operace se se slovem provádí. Černá tečka určuje s jakým písmenem se oprace provádí.

Operace jsou

  • přeskupení písmen
  • smazání písmene
  • vložení písmene
  • záměna písmene
  • zrušení diakritiky
  • nahrazení slova za slovo významově nadřazené
  • nahrazení slova za slovo významově podřazené

Piktogramy a operace byly napovězeny v šifričkách (1a - 1e). Pro vyluštění určitě nebyly potřeba vyřešit všechny. Zbytek šel odvodit analýzou hlavní šifry.